Mime

Миме Тасеска-Китановска е родена на 3.12.1983 г. во Битола. Дипломира во 2006 г. на УКЛО, на Педагошкиот факултет во Битола и се стекна со звањето дипломиран учител. Во 2008 г. на истиот факултет ја заврши обуката за Перманентно образование на наставни кадри во основно училиште со предметна специјалност информатика, а во 2012 г. магистрира и го доби звањето магистер по Педагогија во областа на методиките (наслов на магистерскиот труд: „Правописните грешки во писменото изразување кај учениците од I и II циклус од основното образование“). Во 2017 г. дипломира на Педагошкиот факултет во Битола и се стекна со звањето дипломиран професор по Македонски јазик и книжевност. Во 2019 г. докторира на УКИМ, на Филолошкиот факултет во Скопје, на студиската програма Македонистика, потпрограма Македонски јазик и лингвистика и ја доби титулата доктор по хуманистички науки од областа на македонистиката (наслов на докторската дисертација: „Правописот на македонскиот јазик во наставната практика“). Има работено како одделенски наставник во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Битола (учебна 2012 – 2013 г.) и во ОУ „Александар Турунџев“ – Кукуречани (учебна 2014 – 2015 г.). Во периодот од 2014 до 2016 г. ги уредува катчето за лектира и јазичното катче во списанието „Развигор“. Посетува семинари и учествува на меѓународни конференции со свои стручни и научни трудови. Од 2020 г. е овластен лектор по македонски јазик.
1 POSTS

Популарно

Колку често треба да се капе куче? Прашање на многу сопственици

Колку често треба да се капе куче? Прашање на...

Еве зошто секогаш треба да пиете кафе по појадокот, а никогаш пред

Еве зошто секогаш треба да пиете кафе по појадокот,...

Прашање кое често го поставуваме: Дали да јадеме пред или после тренинг?

Прашање кое често го поставуваме: Дали да јадеме пред...

Парче печена или варена тиква помага да се спречат главоболки

Парче печена или варена тиква помага да се спречат...

Еве како да направите златна мешавина“ која се смета за најјак антибиотик

Еве како да направите златна мешавина“ која се смета...
error: Content is protected !!