Каков Бил Никола Тесла На Училиште?

Слични

Сподели

Српскиот научник Никола Тесла е добро познат низ целиот свет по неговите достигнувања, но она што беше непознато е каков бил во училиште. Добар, послушен и вреден, со добри оценки или ситуацијата била малку поинаква?

Може да се одговори на ова ако го анализираме матурскиот испит на Тесла, кој го положил во 1873 година.

Документот се појави на Интернет, кој претставува уверение за полагање на матурскиот испит во 1872/73 година. Сепак, покрај сите информации за комисијата што присуствуваше на испитот, направена е и една грешка. Тоа е датум на раѓање.

Никола Тесла е роден на 10 јули 1856 година (сведочењето вели 2 ноември 1856 година)

Сертификатот ги вклучува сите испити што Никола морал да ги положи за да заврши средно училиште во Хрватска.

Она што ги изненади повеќето луѓе е што тој немаше добри оценки по физика, хемија и описна геометрија.

Оценки , Никола Тесла

Сепак, Никола Тесла беше извонреден талент, па овие оценки очигледно не беа показател за неговото вистинско знаење.

error: Content is protected !!